Zásady bezpečnej hry na detskom ihrisku

Zásady bezpečnej hry na detskom ihrisku

Hra detí musí byť dobrodružná, zábavná, ale aj bezpečná. Pretože k hre detí patrí smiech a nie plač. Preto je nutné dodržiavať isté pravidlá, aby hra bola skutočne bezpečnou. Detské ihriská sú dnes bezpečnými, no nie je vhodné spoliehať sa iba na samotné zabezpečenie preliezok a hračiek. Je potrebné viedieť, ako sa na ihrisku správať.

Zásady slušného správania

Detské ihrisko je zrkadlom kultúry a výchovy nielen detí, ale aj dospelých. Nikde neuvidíte väčšie rozdiely v slušnej výchove ako tu. Predbiehanie, sácanie, ale aj pretláčanie sa, to na detské ihrisko nepatrí. Slušnosť je presne to, čo by sa malo okrem hrania na ihrisku pestovať. Na detské ihrisko nepatria súboje a preto je ihrisko nielen priestorom na tréning hry, ale aj sociálnych zručností.

Vyberte správne ihrisko

Ani nezáleží na tom, či je ihrisko veľké, pekné, lákavé, ale či je pre dieťa vhodné. Zostavy a aj herné prvky, preliezky, hojdačky a tunely, to všetko je potrebné vyberať vzhľadom na vhodnú výšku dieťaťa a jeho motorické schopnosti. Preto je vhodné vedieť, aké ihrisko je pre deti školského, predškolského veku či úplne malé deti. Mnoho ihrísk je dokonca aj výškovo prispôsobiteľných pre rôzne výškové kategórie. Je veľmi dôležité vybrať správne ihrisko pre dieťa, aby ste neprecenili jeho sily, nakoľko v takom prípade môže prísť aj na bezpečnom ihrisku k zraneniu.

Rodičia sa nehrajú

Nie je potrebné deťom všetko zakazovať alebo ich vodiť všade za ruku, no pravda je taká, že pokiaľ sa deti hrajú, rodičia potrebujú mať dohľad a zrak neustále upriamený ich smerom. Rodič by zároveň mal sám poznať, ako veľmi je jeho dieťa aktívne, čo zvládne a čo nie. Čo vo všeobecnosti znamená, že jedno ihrisko môže byť pre niektoré deti bezpečné až nudné, pre iné nebezpečné. Práve tu je dôležitý rodič a dohľad nad dieťaťom a jeho schopnosťami. Zásadou však je, že počas celej hry na ihrisku je potrebné, aby mal rodič s dieťaťom vizuálny kontakt a v prípade problému vedel operatívne zasiahnuť.

Bezpečné ihrisko neznamená bezpečie

Mnoho rodičov sa pri návšteve ihriska, ktoré je v súlade s platnými európskymi normami domnieva, že nič zlé sa nemôže pritrafiť. Pravda je taká, že pritrafiť nešťastie sa môže aj na tom najbezpečnejšom priestore. Preto je dohľad rodiča vždy prvoradý a ani európska norma ho nenahradí.

Edukatívne prvky

Dnes sú moderné ihriská konštruované tak, aby pre deti niesli aj istý prvok poznávania a edukácie. Je vhodné nechať deťom priestor, aby sa posúvali samé. S opatrnosťou a dozorom, no dať im dostatok slobody, aby dokázali poznávať svet sami a nielen v mantineloch toho, čo im určia rodičia. Aj o tom je hra na detskom ihrisku.

Pridaj komentár

Close Menu