VESLA

EXTERIÉROVÉ FITNESS ZARIADENIE / SM135

Popis / Zaradenie: cvičebný stroj
Rozmer: d/š/v 987 / 824 / 902 mm
Voľná plocha: 3987 x 3824 mm
Hmotnosť: 46,9 kg
Veková kategória: 14+
Záručná doba: 24 mesiacov

Funkcia:
veslovací stroj na precvičenie svalstva celého tela

Použitie:
Sadnite si na sedák, uchopte zhora držadlá a chodidlá položte na stúpačky. Ťahajta ruky dozadu pričom sa bude nadvihovať sedák. Pomaly sa vráťte do pôvodnej pozície. Cvičíte s vlastnou hmotnosťou.

Upozornenia:
Posilňovacie stroje a ich časti používajte len k účelu, ku ktorému sú určené.
Na strojoch cvičte len pokiaľ Vám to Váš zdravotný stav dovoľuje.
V prípade poškodenia stroja informujte dodávateľa a stroj nepoužívajte.
Z bezpečnostných dôvodov nepúšťajte rúčky počas vykonávania cviku.
Cvičenie na posilňovacích strojoch je len na vlastnú zodpovednosť.
Maximálna nosnosť: 150 kg

oceľ s povrchovou úpravou, plast

Zariadenie doporučujeme udržiavať čisté, odstrániť nadmerné znečistenie

Mesačná vizuálna kontrola celistvosti zostavy na určenie zjavných
poškodení (vandalizmus, živelná pohroma)

Close Menu