Údržba detského ihriska a revízie

Údržba detského ihriska a revízie

Mať detské ihrisko je zodpovednosť. Pre deti síce predstavuje centrum čistej zábavy, ale pre dospelých je to miesto, o ktoré je potrebné sa pravidelne starať. Dokonca detské ihriská vyžadujú aj zákonnú kontrolu.

Bezpečie je prvoradé

Prevádzka detského ihriska je dôležitá súčasť toho, aby sa deti na ňom mohli bezpečne hrať a ako sa hovorí, prežiť na ňom šťastné detstvo. No to už je zodpovednosť  dospelých, aby to tak bolo a deti odišli bez zranení. Detské ihriská si vyžadujú ročnú revíziu, no tá je len základom. Nie je určujúcim faktorom bezpečného hrania sa na ihrisku.

Aby bolo ihrisko bezpečné, je nutné udržiavať ho pravidelne a nie raz za rok skontrolovať, čo je pokazené. Pretože aj najmenej nápadné poškodenia môžu privodiť nešťastie, alebo sa pretaviť do vážnejších problémov. Aj povolená skrutka môže znamenať, že ak ju ignorujete, časom nastane vážnejší problém, ktorý už bude nutné opravovať a pritom by ste ho pravidelným obhliadnutím vyriešili rýchlejšie, ako sa  skutočne  poškodí. Netreba zabúdať na to, že ihrisko je miesto, kde sa stále niečo deje. Preto aj povolená skrutka môže byť problém.

Ihrisko si prekontrolujte raz týždenne

Aká je teda správna intenzita kontroly detského ihriska? Najvhodnejšie je kontrolovať ihrisko vizuálne raz až dvakrát týždenne v závislosti na jeho používaní.  Raz mesačne je následne vhodné prekontrolovať dôkladnejšie všetky reťaze, skrutky, zábradlia aj priečinky, skrátka celú ihriskovú zostavu.  Vďaka takejto kontrole sa vyhnete prípadným problémom s ihriskom, ktoré by sa mohli pretaviť do vážnejších poškodení. Pravidelná kontrola vám ušetrí mnoho starostí, financií aj detských zranení.

Ročná generálka.

Najdôležitejšou kontrolou je ročná kontrola alebo takzvaná generálna kontrola, ktorú by mal vykonávať vyškolený personál. Ide o takzvanú revíziu ihriska, ktorá podlieha normám. V takomto prípade je vhodné kontrolu konzultovať priamo s výrobcom alebo dodávateľom ihriska, ktorý vie odporučiť profesionálne vyškoleného pracovníka, ktorý vie revíziu zrealizovať. Tak isto vie aj odstrániť prípadne vzniknuté problémy, aby ihrisko slúžilo tak, ako má.  Hoci slovenský právny poriadok zatiaľ neupravuje osobu revízneho technika z oblasti bezpečnosti detských ihrísk, je vhodné obrátiť sa na osobu, ktorá detskému ihrisku dobre rozumie, či už zo strany výrobcu alebo predajcu ihriska.

Slabé miesta detského ihriska

Si miesta ako napríklad strieška, ktoré si dlhý čas prakticky nevyžadujú žiadny zásah. No sú aj miesta, ktoré sa opotrebovávajú častejšie a je vhodné na ne dávať väčší dôraz a viac sa o ne starať. Takýmito citlivými bodmi sú podlaha, schody, zvyknú sa uvoľniť aj šmykľavky. Veľmi dokonale je potrebné kontrolovať reťaze na hojdačkách. Tu môže aj malý problém znamenať veľké nešťastie. Rovnako je nutné pravidelne kontrolovať všetky pohyblivé časti, ktoré sú náchylné na opotrebovanie aj poškodenie.

Pridaj komentár

Close Menu