Tom

Kolotoč so sedením. Deti sa môžu otáčať samé pomocou kruhu v strede.

Rozmer  1600 x 1600 x 800 mm
Dopadová plocha 5600 x 5600 mm / 23 m2
Kritická výška pádu 430 mm  
Veková kategória 3-12 rokov  
Dostupnosť náhradných dielovdodávateľ 

Konštrukcia a spoje
Oceľové konštrukcie upravené pieskovaním, pozinkovaním a komaxitom
Sedadlo
UV stabilizovaný HDPE (High density polyethylene) hrúbky 12 / 15 / 19 mm
Podlaha
lodná preglejka

Mesačná vizuálna kontrola celistvosti zostavy na určenie zjavných poškodení (vandalizmus, živelná pohroma), 2x ročne: kontrola dotiahnutia všetkých šroubov, matíc a vrutov.  Celková kontrola zostavy, kotvení a primeraného opotrebenia zariadenia, kontrola dodržania rozmerov dopadovej plochy, 1x ročne: kontrola zariadenia, kontrola celistvosti betónových základov.

V rekonštrukcií

Close Menu