Ruby

Lezecký prvok na nácvik rovnováhy a motoriky.

Rozmer  2690 x 190 x 500 mm
Dopadová plocha 4500 x 1500 mm
Kritická výška pádu 500 mm  
Veková kategória 3-12 rokov  
Dostupnosť náhradných dielovdodávateľ 

Nosné stojky a spoje

Hliníkový profil hrúbky 2.5 mm rozmer 90x90mm s povrchovou úpravou (elox)

Stupne

UV stabilizovaný HDPE (High density polyethylene) hrúbky 12 / 15 / 19 mm

Mesačná vizuálna kontrola celistvosti zostavy na určenie zjavných poškodení (vandalizmus, živelná pohroma), 2x ročne: kontrola dotiahnutia všetkých šroubov, matíc a vrutov.  Celková kontrola zostavy, kotvení a primeraného opotrebenia zariadenia, kontrola dodržania rozmerov dopadovej plochy, 1x ročne: kontrola zariadenia, kontrola celistvosti betónových základov.

V rekonštrukcií

Close Menu