POSILŇOVANIE RÚK SPODNE

EXTERIÉROVÉ FITNESS ZARIADENIE / SM101

Popis / Zaradenie: cvičebný stroj
Rozmer: d/š/v 1569 / 875 / 1918 mm
Voľná plocha: 4569 x 3875 mm
Hmotnosť: 102,2 kg
Veková kategória: 14+
Záručná doba: 24 mesiacov

Funkcia:
Pposilnenie a rozvoj svalov hrudníka, tricepsu. Pre dve osoby.

Použitie:
1.Sadnite si na sedadlo a uchopte rúčky obidvomi rukami. Odtláčajte ruky od tela.

Upozornenia:
Posilňovacie stroje a ich časti používajte len k účelu, ku ktorému sú určené.
Na strojoch cvičte len pokiaľ Vám to Váš zdravotný stav dovoľuje.
V prípade poškodenia stroja informujte dodávateľa a stroj nepoužívajte.
Z bezpečnostných dôvodov nepúšťajte rúčky počas vykonávania cviku.
Cvičenie na posilňovacích strojoch je len na vlastnú zodpovednosť.
Maximálna nosnosť: 150 kg

oceľ s povrchovou úpravou, plast

Zariadenie doporučujeme udržiavať čisté, odstrániť nadmerné znečistenie

Mesačná vizuálna kontrola celistvosti zostavy na určenie zjavných
poškodení (vandalizmus, živelná pohroma)

Close Menu