Piškvorky

Interaktívny panel na nácvik koordinácie oko-ruka, orientácia v priestore, nácvik hrubej motoriky, logické myslenie. Klasická hra pre dve deti, cieľom je zoradiť tri rovnaké znaky na jednej línii.

Rozmer  1000 x 90 x 1000 mm
Dopadová plocha 4000 x 3000 mm
Kritická výška pádu   
Veková kategória 2-9 rokov  
Dostupnosť náhradných dielovdodávateľ 

Nosné stojky a spoje

Hliníkový profil hrúbky 2,5 mm rozmer 90x90mm s povrchovou úpravou (elox)

Oceľové konštrukcie upravené pieskovaním, pozinkovaním a komaxitom

Bočné panely HDPE

UV stabilizovaný HDPE (High density polyethylene) hrúbky 12 / 15 / 19 mm

Mesačná vizuálna kontrola celistvosti zostavy na určenie zjavných poškodení (vandalizmus, živelná pohroma), 2x ročne: kontrola dotiahnutia všetkých šroubov, matíc a vrutov.  Celková kontrola zostavy, kotvení a primeraného opotrebenia zariadenia, kontrola dodržania rozmerov dopadovej plochy, 1x ročne: kontrola zariadenia, kontrola celistvosti betónových základov.

V rekonštrukcií

Close Menu