Pieskovisko

Pieskovisko je určené na hry detí v piesku, v rohoch pieskoviska sú miesta na sedenie.

Rozmer  1500 x 1500 x 310 mm
Dopadová plocha 4500 x 4500 mm
Kritická výška pádu 300 mm  
Veková kategória 2-9 rokov  
Dostupnosť náhradných dielovdodávateľ 

Nosné stojky a spoje
Hliníkový profil hrúbky 2,5 mm rozmer 90x90mm s povrchovou úpravou (elox)

Bočnice
UV stabilizovaný HDPE (High density polyethylene) hrúbky 12 / 15 / 19 mm

Mesačná vizuálna kontrola celistvosti zostavy na určenie zjavných poškodení (vandalizmus, živelná pohroma), 2x ročne: kontrola dotiahnutia všetkých šroubov, matíc a vrutov.  Celková kontrola zostavy, kotvení a primeraného opotrebenia zariadenia, kontrola dodržania rozmerov dopadovej plochy, 1x ročne: kontrola zariadenia, kontrola celistvosti betónových základov.

V rekonštrukcií

Close Menu