Mila

Kombinovaná hracia zostava pre deti. Obsahuje vežu, schody so zábradlím a šmykľavku.

Rozmer  3080 x 900 x 2780 mm
Dopadová plocha 5800 x 4850 mm / 23 m2
Kritická výška pádu 990 mm  
Veková kategória 3-9 rokov  
Dostupnosť náhradných dielovdodávateľ 

Nosné stojky a spoje
Hliníkový profil hrúbky 2.5 mm rozmer 90x90mm s povrchovou úpravou (elox)
Oceľové konštrukcie upravené pieskovaním, pozinkovaním a komaxitom
Bočné panely HDPE
UV stabilizovaný HDPE (High density polyethylene) hrúbky 12 / 15 / 19 mm
Šmykľavka UV stabilizovaný PE(polyethylene)

Kontrola: Mesačná vizuálna kontrola celistvosti zostavy na určenie zjavných poškodení (vandalizmus, živelná pohroma), 2x ročne: kontrola dotiahnutia všetkých šroubov, matíc a vrutov. Celková kontrola zostavy, kotvení a primeraného opotrebenia zariadenia, kontrola dodržania rozmerov dopadovej plochy, 1x ročne: kontrola zariadenia (oprávnená osoba FUN TIME s.r.o.), kontrola celistvosti betónových základov.

V rekonštrukcií

Close Menu