LEG PRESS

EXTERIÉROVÉ FITNESS ZARIADENIE / SM103

Popis / Zaradenie: cvičebný stroj
Rozmer: d/š/v 1780 / 500 / 1550 mm
Voľná plocha: 4780 x 3500 mm
Veková kategória: 14+
Záručná doba: 24 mesiacov

Funkcia:
posilnenie a rozvoj svalov dolných končatín, sedacieho svalstva. Pre dve osoby.

Použitie:
Sadnite si na sedadlo. Vložte chodidlá do opierok. Odtláčajte sa nohami šikmo nahor.

Upozornenia:
Posilňovacie stroje a ich časti používajte len k účelu, ku ktorému sú určené.
Na strojoch cvičte len pokiaľ Vám to Váš zdravotný stav dovoľuje.
V prípade poškodenia stroja informujte dodávateľa a stroj nepoužívajte.
Z bezpečnostných dôvodov nepúšťajte rúčky počas vykonávania cviku.
Cvičenie na posilňovacích strojoch je len na vlastnú zodpovednosť.
Maximálna nosnosť: 150 kg

oceľ s povrchovou úpravou, plast

Zariadenie doporučujeme udržiavať čisté, odstrániť nadmerné znečistenie

Mesačná vizuálna kontrola celistvosti zostavy na určenie zjavných
poškodení (vandalizmus, živelná pohroma)

Close Menu