Lama

Rozmer  2580x 2090 x 2180 mm
Dopadová plocha 6080 x 5340 mm , 28m2
Kritická výška pádu 1400 mm  
Veková kategória 3-12 rokov  
Dostupnosť náhradných dielovdodávateľ 

Nosné stojky a spoje 
Hliníkový profil hrúbky 2.5 mm rozmer 90x90mm s povrchovou úpravou (elox) 
Oceľové konštrukcie upravené pieskovaním, pozinkovaním a komaxitom 
Bočné panely HDPE 
UV stabilizovaný HDPE (High density polyethylene) hrúbky 12 / 15 / 19 mm 
Šmykľavka UV stabilizovaný PE(polyethylene)

Mesačná vizuálna kontrola celistvosti zostavy na určenie zjavných poškodení (vandalizmus, živelná pohroma), 2x ročne: kontrola dotiahnutia všetkých šroubov, matíc a vrutov.  Celková kontrola zostavy, kotvení a primeraného opotrebenia zariadenia, kontrola dodržania rozmerov dopadovej plochy, 1x ročne: kontrola zariadenia, kontrola celistvosti betónových základov.

V rekonštrukcií

Close Menu