KORČULE

EXTERIÉROVÉ FITNESS ZARIADENIE / SM115

Popis / Zaradenie: cvičebný stroj
Rozmer: d/š/v 489 / 1012 / 1429 mm
Voľná plocha: 3489 x 4012 mm
Hmotnosť: 59,5 kg
Veková kategória: 14+
Záručná doba: 24 mesiacov

Funkcia:
na posilnenie svalstva stehien a sedacieho svalstva

Použitie:
Obidvomi rukami sa chyťťe rukoväte. Chodidlá vložte do stúpačiek. Vykonávajte striedavé kmitavé pohyby obidvomi nohami.

Upozornenia:
Posilňovacie stroje a ich časti používajte len k účelu, ku ktorému sú určené.
Na strojoch cvičte len pokiaľ Vám to Váš zdravotný stav dovoľuje.
V prípade poškodenia stroja informujte dodávateľa a stroj nepoužívajte.
Z bezpečnostných dôvodov nepúšťajte rúčky počas vykonávania cviku.
Cvičenie na posilňovacích strojoch je len na vlastnú zodpovednosť.
Maximálna nosnosť: 150 kg

oceľ s povrchovou úpravou, plast

Zariadenie doporučujeme udržiavať čisté, odstrániť nadmerné znečistenie

Mesačná vizuálna kontrola celistvosti zostavy na určenie zjavných
poškodení (vandalizmus, živelná pohroma)

Close Menu