Rozmer  2440 x 1540 x 2780 mm
Dopadová plocha 5800 x 4850 mm / 23 m2
Kritická výška pádu 990 mm  
Veková kategória 3-9 rokov  
Dostupnosť náhradných dielovdodávateľ 

Mesačná vizuálna kontrola celistvosti zostavy na určenie zjavných poškodení (vandalizmus, živelná pohroma), 2x ročne: kontrola dotiahnutia všetkých šroubov, matíc a vrutov.  Celková kontrola zostavy, kotvení a primeraného opotrebenia zariadenia, kontrola dodržania rozmerov dopadovej plochy, 1x ročne: kontrola zariadenia, kontrola celistvosti betónových základov.

V rekonštrukcií

Close Menu