Gól

Interaktívny panel na nácvik motoriky.

Rozmer  1270 x 100 x 1100 mm
Dopadová plocha 4200 x 3000 mm
Kritická výška pádu   
Veková kategória 2-9 rokov  
Dostupnosť náhradných dielovdodávateľ 

Nosné stojky a spoje

Hliníkový profil hrúbky 2,5 mm rozmer 90x90mm s povrchovou úpravou (elox)

Oceľové konštrukcie upravené pieskovaním, pozinkovaním a komaxitom

Strecha

UV stabilizovaný HDPE (High density polyethylene) hrúbky 12 / 15 / 19 mm

Mesačná vizuálna kontrola celistvosti zostavy na určenie zjavných poškodení (vandalizmus, živelná pohroma), 2x ročne: kontrola dotiahnutia všetkých šroubov, matíc a vrutov.  Celková kontrola zostavy, kotvení a primeraného opotrebenia zariadenia, kontrola dodržania rozmerov dopadovej plochy, 1x ročne: kontrola zariadenia, kontrola celistvosti betónových základov.

V rekonštrukcií

Close Menu