Fred

Kolotoč na státie.

Rozmer  900 x 900 x 650 mm
Dopadová plocha 4900 x 4900 mm / 19 m2
Kritická výška pádu 128 mm  
Veková kategória 3-12 rokov  
Dostupnosť náhradných dielovdodávateľ 

Konštrukcia a spoje

Oceľové konštrukcie upravené pieskovaním, pozinkovaním a komaxitom

Sedadlo

UV stabilizovaný HDPE (High density polyethylene) hrúbky 12 / 15 / 19 mm

Podlaha

lodná preglejka

Mesačná vizuálna kontrola celistvosti zostavy na určenie zjavných poškodení (vandalizmus, živelná pohroma), 2x ročne: kontrola dotiahnutia všetkých šroubov, matíc a vrutov.  Celková kontrola zostavy, kotvení a primeraného opotrebenia zariadenia, kontrola dodržania rozmerov dopadovej plochy, 1x ročne: kontrola zariadenia, kontrola celistvosti betónových základov.

V rekonštrukcií

Close Menu