Flin

Kolotoč na stanie.

Rozmer  627 x 627 x 924 mm
Dopadová plocha 4627 x 4627 mm / 17 m2
Kritická výška pádu 128 mm  
Veková kategória 3-12 rokov  
Dostupnosť náhradných dielovdodávateľ 

Konštrukcia a spoje

Oceľové konštrukcie upravené pieskovaním, pozinkovaním a komaxitom

Podlaha

lodná preglejka

Mesačná vizuálna kontrola celistvosti zostavy na určenie zjavných poškodení (vandalizmus, živelná pohroma), 2x ročne: kontrola dotiahnutia všetkých šroubov, matíc a vrutov.  Celková kontrola zostavy, kotvení a primeraného opotrebenia zariadenia, kontrola dodržania rozmerov dopadovej plochy, 1x ročne: kontrola zariadenia, kontrola celistvosti betónových základov.

V rekonštrukcií

Close Menu