Základným kritériom pri výbere správneho detského ihriska je kritická výška pádu, ktorá nám určuje nutnosť dopadovej plochy. 

Detské ihriská s kritickou výškou pádu do 1m nepotrebujú žiadne špeciálne terénne úpravy a ako dopadová plocha je postačujúci udržiavaný trávnik.

Detské ihriská s kritickou výškou pádu nad 1m potrebujú  prispôsobiť dopadovú plochu podľa výšky pádu. Ako vhodná dopadová plocha je drevená štiepka, vymývaný riečny štrk, bezpečnostná gumená rohož, zátravňovacia gumená rohož alebo EPDM – liaty tartan

Close Menu