CVIKY NA BRUCHO​

EXTERIÉROVÉ FITNESS ZARIADENIE / SM125

Popis / Zaradenie: cvičebný stroj
Rozmer: d/š/v 1340 / 722 / 1570 mm
Voľná plocha: 4340 x 3722 mm
Hmotnosť: 57,4 kg
Veková kategória: 14+
Záručná doba: 24 mesiacov

Funkcia:
na posilnenie brušného svalstva. Pre dve osoby v rôznych výškach

Použitie:
Oprite sa chrbátom o opierku, položte predlaktia na držadlá a uchopte rúčky. Dvíhajte nohy v rôznych obmenách.

Upozornenia:
Posilňovacie stroje a ich časti používajte len k účelu, ku ktorému sú určené.
Na strojoch cvičte len pokiaľ Vám to Váš zdravotný stav dovoľuje.
V prípade poškodenia stroja informujte dodávateľa a stroj nepoužívajte.
Z bezpečnostných dôvodov nepúšťajte rúčky počas vykonávania cviku.
Cvičenie na posilňovacích strojoch je len na vlastnú zodpovednosť.
Maximálna nosnosť: 150 kg

oceľ s povrchovou úpravou, plast

Zariadenie doporučujeme udržiavať čisté, odstrániť nadmerné znečistenie

Mesačná vizuálna kontrola celistvosti zostavy na určenie zjavných
poškodení (vandalizmus, živelná pohroma)

Close Menu