Bala

Balančná lavička na precvičenie motoriky a rovnováhy.

Rozmer   
Dopadová plocha  
Kritická výška pádu    
Veková kategória 3-12  
Dostupnosť náhradných dielovdodávateľ 

Mesačná vizuálna kontrola celistvosti zostavy na určenie zjavných poškodení (vandalizmus, živelná pohroma), 2x ročne: kontrola dotiahnutia všetkých šroubov, matíc a vrutov.  Celková kontrola zostavy, kotvení a primeraného opotrebenia zariadenia, kontrola dodržania rozmerov dopadovej plochy, 1x ročne: kontrola zariadenia, kontrola celistvosti betónových základov.

V rekonštrukcií

Close Menu